Archive for the ‘Műsoraink’ Category
Mátyás udvarának zenéje

Mátyás udvarának zenéje

A reneszánsz idején az uralkodói udvarok voltak a kultúra legjelentősebb központjai, ahol a művészetpártoló királyok, hercegek jóvoltából számtalan művész fordult meg és gazdagította a kor kultúráját, amely legjellemzőbben Itáliában bontakozott ki. A humanista műveltségű, bőkezű mecénásként ismert Mátyás célja is az volt, hogy Magyarország egy második Itália legyen.
Reneszánsz varázslat

Reneszánsz varázslat

Reneszánsz zene a mai kor szórakoztató világában. A Renaissance Consort tagjai a tőlük megszokotthoz képest valami merőben újjal rukkolnak elő. Rock zenészek közreműködésével a reneszánsz muzsika hangzásvilágát ötvözik a modern kor ritmusával, zenei világával.
Fejedelmi udvarok muzsikája és táncai

Fejedelmi udvarok muzsikája és táncai

A XVI-XVII. század hangszeres és vokális zenéjét megszólaltató hangversenyen régi magyar dalokat és táncokat, ismert és ismeretlen németalföldi, angol, olasz, spanyol szerzők műveit hallhatják az érdeklődők. A korhű hangszereken (blockflöte, krummhorn, kortholt, schalmei, shawm, rauschpfeiffen, gaita, viola da gamba, lant, reneszánsz ...

Terpsichore

Terpsichore

MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621) TERPSICHORE Hangszeres táncok az 1612-ben megjelent “Terpsichore, musarum aoniarum quinta” című gyűjteményből. Michael Praetorius német zeneszerző és zeneíró. A braunschweigi herceg udvari titkára és karnagya, szász és magdeburgi udvari karmester volt. Egyike a 17. század legkimagaslóbb német ...

Csodálatos reneszánsz

Csodálatos reneszánsz

Az előadók koncertjükön a régi korok, a XV-XVI. század zenei életébe, zenei gyakorlatába, a reneszánsz csodálatos világába kalauzolják el hallgatóikat.
Válogatás a Kájoni kódex zenei anyagából

Válogatás a Kájoni kódex zenei anyagából

Kájoni János énekgyűjtő munkásságának eredménye az 1634-1671 között keletkezett, róla elnevezett Kájoni kódex - kéziratban fennmaradt dalgyűjtemény, amely egyházi művek mellett világi énekeket és korának népies hangszeres táncaiból is megörökített. E felbecsűlhetetlen értékű gyűjtemény révén a magyar és az erdélyi zenetörténet egyik legfontosabb 17. századi zenei dokumentuma került mai korunk zenetudósainak, zenekedvelőinek és nem utolsó sorban muzsikusainak kezébe.